Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΛΜΑΣΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Εμπόριο Ειδών Ηλεκτρισμού

Θέση Σπίτι Φον Τσάκου, 19400 Κορωπί
Τηλ: 210-6026460, Fax: 210-9413318
Email: elmasco@elmasco.gr

Φόρμα Επικοινωνίας